Иво Хаджимишев

НОРМАНДИЯ - МЕСТА НА ПАМЕТ /От бойните полета до мира/ Фотографии създадени през 2006 и дарени от Иво Хаджимишев

Иво Хаджимишев